Optio-ohjelma 2014

Sievi Capital Oyj:n yhtiökokous 8.4.2014 valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden eräille avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä voi olla yhteensä enintään 300.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Optio-oikeudet 2014A

Sievi Capital Oyj:n hallitus on 3.12.2014 päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 75.000 optio-oikeuden antamisesta Sievi Capital Oyj:n Talous- ja Sijoitusjohtajalle. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2014A. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sievi Capital Oyj:n uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2014A merkintäaika on 1.5.2017 – 30.4.2019. Optio-ohjelman tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2014A on 1,17 euroa, joka on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2014.

Optio-ohjelma 2014

Ⓒ2018 Sievi Capital Oyj