Palkka- ja palkkioselvitys

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisen vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Hallitus valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta.

Toimitusjohtaja päättää muun johdon kuukausipalkoista ja luontoiseduista. Muun johdon kannustinjärjestelmistä päättää hallitus.

 

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1700 €/kk ja hallituksen jäsenille 1200 €/kk.

Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja tämän tehtävän perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Sievi Capitalin toimitusjohtajan Heikki Vesterisen kiinteä palkitseminen muodostuu 14 020 euron kuukausipalkasta sisältäen luontoisedut.

Toimitusjohtaja kuuluu johdon kannustinjärjestelmään, jonka perusteella kertyvät bonukset on sidottu Sievi Capitalin sijoitusten irtautumistuottoihin. Bonusten kertymistä on rajattu ja kertyneitä bonuksia maksetaan portaittain usean vuoden aikana. Vuosittain maksettavaksi tuleva enimmäisbonus vastaa toimitusjohtajan osalta n. 9 kuukauden kiinteä palkkaa. Palkkionmaksun edellytyksenä on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 9 kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä on lakisääteinen.

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtajan kiinteä palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista.

Talousjohtaja kuuluu johdon kannustinjärjestelmään, jonka perusteella kertyvät bonukset on sidottu Sievi Capitalin sijoitusten irtautumistuottoihin. Bonusten kertymistä on rajattu ja kertyneitä bonuksia maksetaan portaittain usean vuoden aikana. Vuosittain maksettavaksi tuleva enimmäisbonus vastaa talousjohtajan osalta n. 5 kuukauden kiinteä palkkaa. Palkkionmaksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

 

C. Palkitsemisraportti 2016

Hallituksen palkat ja palkkiot 2016

Asa-Matti Lyytinen hallituksen puheenjohtaja 18 000 euroa
Seppo Laine hallituksen jäsen 12 000 euroa
Jarkko Takanen hallituksen jäsen 12 000 euroa
Jorma J. Takanen hallituksen varajäsen 12 000 euroa

 

Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2016 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

 

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 2016

 

Nimi Kiinteän palkan osa, t€ Muuttuvan palkan osa, t€ Yhteensä, t€
Heikki Vesterinen 161 128 288
Ⓒ2018 Sievi Capital Oyj