Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suosituksia 8 (Hallituksen kokoonpano), 16 (Tarkastusvaliokunta) ja 18a (Nimitysvaliokunnan jäsenet ja jäsenten valinta) koska toiminnan luonne ja laajuus eivät sitä edellytä. Yhtiö on Pienyhtiö toiminnan laajuudeltaan.

Sievi Capital Oyj noudatti toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia vuoden 2015 loppuun.

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2008

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2007

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2006

Ⓒ2018 Sievi Capital Oyj