Perustiedot osakkeesta

  • Sievi Capital Oyj:llä on yhteensä 57 765 439 osaketta.
  • Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 15 178 567,50 euroa.
  • Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki osakkeet ovat samanlajisia.
  • Yhtiön kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.
  • Sievi Capital Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 24.5.2000 alkaen.
  • Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
  • Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SIEVI.
  • ISIN-koodi: FI0009008924
  • Lista: Helsinki Small Cap
  • Toimiala: Financial Services
Ⓒ2018 Sievi Capital Oyj