Yhtiö

Sievi Capital

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

 

Visio

Sievi Capital on halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden omistusjärjestelyissä.

Arvot

icon

Yrittäjämäisyys

icon

Ketteryys

icon

Sitoutuminen

Sievi Capital Oyj:n sijoitustoiminnan tavoitteena on

Luoda omistaja-arvoa kohdeyhtiöissä aktiivisen omistajuuden kautta.

Tarjota pitkällä aikavälillä markkinatason ylittävää tuottoa kertyneelle sijoitusvarallisuudelle.

Turvata omistajille vakaa ja kasvava osinkotuotto.

Yhtiörakenne

Sievi Capital

grey_icon
grey_icon
grey_icon
grey_icon
Sijoitusfokus

Sievi Capitalin pääomasijoitustoiminta keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sijoituksia tehdään pääosin toimialoista riippumatta, painottaen kuitenkin teollisuutta, jossa yhtiöllä on historiansa ansiosta merkittävää osaamista. Sijoitukset tehdään kannattaviin yhtiöihin, joilla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia toiminnan laajentamisen, kansainvälistymisen tai yritysostojen kautta. Sijoituskohteista tavoitellaan merkittävää omistusosuutta.

Aktiivinen omistajuus

Sievi Capital on pitkäjänteinen omistaja, jonka tavoitteena on aktiivisuuden omistajuuden kautta luoda arvoa portfolioyhtiöissään. Sijoitusyhtiön ja sen henkilöstön monipuolinen liikkeenjohdon ja liiketoiminnan kehittämisen osaaminen sekä laajat verkostot tuodaan kohdeyhtiöiden käyttöön. Yhteistyötä tehdään hallitustyöskentelyn lisäksi kaikkien liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiden osapuolten kanssa. Sievi Capitalin vahvuus on myös sijoitusten tekeminen suoraan yhtiön taseesta, mikä mahdollistaa arvonluonnin kannalta optimaaliset ja kohdeyritysten tilanteiden mukaan joustavat sijoitusten pitoajat.

Historia

Jorma J. Takanen perusti Scanfil Oy:n vuonna 1976. Yhtiö aloitti toimintansa elektroniikkateollisuuden mekaniikkatoimittajana, mutta elektroniikan valmistus tuli mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa ensimmäisten yritysjärjestelyjen yhteydessä vuonna 1980.  Siitä lähtien yhtiö on toiminut sekä elektroniikan että mekaniikan sopimusvalmistajana. Yhtiön nopeimman kasvun aika oli 1990-luvulla. Liikevaihto kasvoi kymmenessä vuodessa viidestä miljoonasta eurosta 220 miljoonaan euroon. Vuosikymmenen loppuun mennessä Scanfil oli vakiinnuttanut asemansa tietoliikenne- ja teollisuuselektroniikka-teollisuuden järjestelmätoimittajana, jonka asiakaskuntaan kuului alan merkittäviä kansainvälisiä yrityksiä.

Nopean kansainvälistymisen vaihe Scanfilin toiminnassa alkoi 2000-luvun alussa. Ensimmäinen ulkomainen tytäryhtiö aloitti toimintansa Unkarissa vuonna 2001 ja seuraavana vuonna tapahtunut fuusio Wecan Electronics Oyj:n  kanssa toi mukanaan tehtaat Kiinassa ja Virossa. Vuosien 2008-2011 aikana tehtyjen järjestelyjen ja vuoden 2012 alussa tapahtuneen jakautumisen seurauksena muodostuivat toisistaan erilliset pörssilistatut sijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj ja sopimusvalmistuskonserni Scanfil Oyj.

Jakautumisen jälkeisinä vuosina Sievi Capital Oyj luopui vaiheittain finanssisijoituksista keskittyen täysin pääomasijoitustoimintaan.

Ⓒ2018 Sievi Capital Oyj