Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys 2019 (päivitetty 3.3.2020)

Palkka- ja palkkioselvitys 2019

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Hallituksen jäsenten palkitsemisen vahvistaa varsinainen yhtiökokous. Käytäntönä on viime vuosina ollut, että ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista yhtiökokoukselle tekee yhtiön osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen toimisuhteensa ehdoista sekä palkitsemisesta.

Hallitus päättää myös muun johdon palkitsemisesta ja kannustinjärjestelmästä.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000 €/kk ja hallituksen jäsenille 2 000 €/kk. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Sievi Capitalin toimitusjohtajan Päivi Marttilan kiinteä palkitseminen muodostuu 17 520 euron kuukausipalkasta sisältäen luontoisedut.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön kannustinjärjestelmän piiriin, jonka perusteella kertyvät bonukset on sidottu Sievi Capitalin sijoitusten irtautumistuottoihin. Bonusten kertymistä on rajattu ja kertyneitä bonuksia maksetaan portaittain usean vuoden aikana. Vuosittain maksettavaksi tuleva enimmäisbonus vastaa toimitusjohtajan osalta n. 10 kuukauden kiinteää palkkaa. Palkkionmaksun edellytyksenä on toimisuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Yhtiöllä on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 9 kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle irtisanomisaikana 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet ovat lakisääteisiä.

Muun johdon palkitseminen

Yhtiön muuhun johtoon kuuluu talousjohtaja. Talousjohtajan kiinteä palkitseminen muodostuu kuukausipalkasta ja luontoiseduista.

Talousjohtaja kuuluu yhtiön kannustinjärjestelmän piiriin, jonka perusteella kertyvät bonukset on sidottu Sievi Capitalin sijoitusten irtautumistuottoihin. Bonusten kertymistä on rajattu ja kertyneitä bonuksia maksetaan portaittain usean vuoden aikana. Vuosittain maksettavaksi tuleva enimmäisbonus vastaa talousjohtajan osalta n. 5 kuukauden kiinteää palkkaa. Palkkionmaksun edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen maksuhetkellä.

C. Palkitsemisraportti 2019

Hallituksen palkkiot 2019

Nimi Tehtävä

Hallituspalkkiot, €

Tuomo Lähdesmäki Hallituksen puheenjohtaja(10.4.2019 alkaen)

22 714

Seppo Laine Hallituksen jäsen(10.4.2019 saakka)

7 581

Asa-Matti Lyytinen Hallituksen jäsen

26 938

Kati Kivimäki Hallituksen jäsen (10.4.2019 alkaen)

15 143

Taru Narvanmaa Hallituksen jäsen (10.4.2019 alkaen)

15 143

Klaus Renvall Hallituksen jäsen

23 038

Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenet eivät saaneet tilikaudella 2019 palkkioina yhtiön osakkeita tai osakepohjaisia etuuksia.

Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen Asa-Matti Lyytinen toimi vuonna 2019 myös Sievi Capitalin kohdeyhtiön Indoor Groupin hallituksessa. Tästä tehtävästä hän sai vuonna 2019 yhteensä 24.000 euron rahapalkkion.

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 2019

Vuonna 2019 toimitusjohtajan palkka ja palkkiot olivat yhteensä 218 990 euroa jakautuen seuraavasti:

Nimi Kiinteän palkan
osa, €
Muuttuvan palkan
osa, €
Yhteensä, €
Päivi Marttila 218 990 0 218 990

Päivi Marttila toimi vuonna 2019 Sievi Capitalin kohdeyhtiöiden Indoor Groupin, KH-Koneet Groupin ja Suvanto Trucksin hallituksissa. Näistä tehtävistä hän sai vuonna 2019 yhteensä 25 200 euron rahapalkkion.

Muun johdon palkat ja palkkiot 2019

Vuonna 2019 muun johdon palkka ja palkkiot olivat yhteensä 176 420 euroa jakautuen seuraavasti:

Nimi Kiinteän palkan
osa, €
Muuttuvan palkan
osa, €
Yhteensä, €
Muu johto 126 420 50 000 176 420
Ⓒ2020 Sievi Capital Oyj