Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sievi Capital Oyj:n osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Sievi Capitalin hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta suositusta 8 (Hallituksen kokoonpano). Suosituksesta 8 poiketen yhtiön hallituksessa ei ole edustettuna molempia sukupuolia kuluvalla hallituskaudella. Yhtiöllä on ollut molempia sukupuolia aiemmilla hallituskausilla. Tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia.

Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2008

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2007

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2006

Ⓒ2019 Sievi Capital Oyj