2014

9-12-2014 Taloudellinen informaatio vuonna 2015
3-12-2014 Hallituksen päätös optio-ohjelmasta
2-12-2014 Omien osakkeiden mitätöinti
19-11-2014 Hallituksen päätös omien osakkeiden mitätöinnistä
4-11-2014 Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
31-10-2014 Päivitys ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjoihin
30-10-2014 Johdon osavuotinen selvitys
10-10-2014 Korjaustiedote: Kutsu ylimmäräiseen yhitökokoukseen
10-10-2014 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
30-9-2014 Sievi Capital Oyj on ostanut Finelcomp Oy:n koko osakekannan
17-9-2014 Jussi Capital Oy:n vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä
7-8-2014 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014
27-5-2014 Jussi Capital Oy:n tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos
26-5-2014 Jussi Capital Oy:n tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen alustava tulos
9-5-2014 Jussi Capital Oy jatkaa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Sievi Capital Oyj:n osakkeista 23.5.2014 asti
8-5-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
5-5-2014 Raportointikäytännön muutos
2-5-2014 Tarjousasiakirjan täydennys
2-5-2014 Tarjousasiakirjan täydennys
30-4-2014 Sievi Capital Oyj:n hallituksen lausunto Jussi Capital Oy:n tekemästä pakollisesta julkisesta ostotarjouksesta
30-4-2014 Asiantuntijan lausunto hallitukselle yhtiön osakkeita koskevan ostotarjouksen tarjoushinnan kohtuullisuudesta (fairness opinion)
29-4-2014 Johdon osavuotinen selvitys Q1
15-4-2014 Hallituksen toimenpiteet Jussi Capital Oy:n pakollisen julkisen ostotarjouksen johdosta
14-4-2014 Jussi Capital Oy:n pakollinen julkinen ostotarjous Sievi Capital Oyj:n osakkeista alkaa 15.4.2014
9-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
8-4-2014 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
8-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
8-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
8-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
7-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
7-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
7-4-2014 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
7-4-2014 Jussi Capital Oy julkistaa velvollisuuden tehdä pakollinen ostotarjous Sievi Capital Oyj:n osakkeista
7-4-2014 Julkinen ostotarjous Sievi Capital Oyj:n osakkeista
27-3-2014 Sievi Capital Oyj:n vuosikertomus, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjaus-järjestelmästä julkaistu
11-3-2014 Yhtiökokouskutsu
27-2-2014 Tilinpäätöstiedote
21-1-2014 Sievi Capital Oyj:n substanssilaskelma 31.12.2013

 

 

 

 

Ⓒ2019 Sievi Capital Oyj